Dětský domov Jeseník-Lázně

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník, tel.: 584 401 116, e-mail: rediteldd@jesenik.com


Dětský domov Jeseník-Lázně
Novinky

 

Kapacita zařízení - 32 dětí

Počet dětí k dnešnímu dni  -   23

Volná pracovní místa -   0

 

Kontakt

       Zřizovatel :  Olomoucký kraj       

 

Dětský domov a Školní jídelna,Jeseník

Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník - lázně

Datová schránka - ID: sz9sgs4

Tel.: 584 401 116, 584 414 124, +420 702 017 429 (ústředna-pevná linka)

web: www.detskydomov-jesenik.com

IČO: 60045086

DIČ: CZ60045086

Číslo účtu: 2136-841/0100

 

Zřizovací listina - na  - https://urad.kr-olomoucky.cz/organizace/Lists/.....

www.olkraj.cz/olomoucky-kraj-ovlada-energii-jako-jeden-z-mala-v-cesku-aktuality-9797.html

 

 

Úvod -> Úřední deska -> Minimální preventivní program
Popis: domov3.jpg
Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405
Popis: og-logo2.jpg790 03, Jeseník – lázně
Tel: +420 584 401 116, +420 584 414 124, +420 702 017 429
Email: rediteldd@jesenik.com, web: detskydomov-jesenik.com, datová schránka: sz9sgs4, IČ: 60045086
__________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimální preventivní program pro školní rok 2020/2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Barbora Zemanová
 
Schválil: Filip Haltmar, ředitel DD a ŠJ
 
Účinnost od: 1. 9. 2020
 
 
 
Č.j.:
 
Spisový znak A/5
 
Změny:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah MPP

1. Základní údaje o zařízení
2. Charakteristika zařízení
3. Aktuální situace, hodnocení MPP 2019/2020
4. Akce konané ve školním roce 2019/2020
5. Cíle minimálně preventivního programu 2020/2021
6. Kontakt a spolupráce s ostatními organizacemi
7. Závěrem
 
Přílohy
Program proti šikanování
Krizový plán pro řešení šikany
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
                                                         
1.    Základní údaje o zařízení
Název zařízení
 
Kapacita
Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405
 
32
Adresa
Priessnitzova 405, Jeseník-lázně,79003
DIČ
IZO
60045086
CZ60045086
600032019
Bankovní spojení
2136-841/0100
Telefon/fax
584 401 116 , 702 017 429 (pevná linka-ústředna)
E-mail
Adresa internetové stránky
Právní forma
Příspěvková organizace
Název zřizovatele
Olomoucký kraj
Součásti zařízení
Školní jídelna
Vedoucí pracovníci
 
 
 
 
Koordinátoři
Ředitel:                            Filip Haltmar
Vedoucí vychovatel:           Lucie Haltmarová
Vedoucí Školní jídelny:       Pavlína Smejkalová
Ekonom, Účetní:               Ing. Michaela Klosovská
 
Metodik prevence:            Barbora Zemanová
Koordinátor EVVO:            Lenka Pařilová
Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)
Výchovně vzdělávací činnost, mimoškolní aktivity, stravovací činnost
 
Zřizovací listina
Vydaná Olomouckým krajem dne 21.12.2001 č.j. 4570/2001
Dodatek č. 1 ze dne 21.12.2001, č.j. 325/2003
Dodatek č. 2 ze dne 28.11.2002   č.j. KUOK/23377/05/OŠMT/572
Dodatek č. 3 ze dne 24.6.2005    č.j. KUOK 93969/2009
Dodatek č. 4 ze dne 25.9.2009    č.j. KUOK 24153/2013
Dodatek č. 5 ze dne 22.2.2013    č.j. KUOK 88155/2014
Dodatek č. 6 ze dne 19.12.2016 č.j. KUOK 122230/2016
Úplné znění zřizovací listiny ze dne 20.1.2017 č.j. KUOK 5844/2017
 


 
2.    Charakteristika zařízení
 
Dětský domov a Školní jídelna Jeseník (dále jen DD) je školské zařízení rodinného typu pro výkon ústavní výchovy. Stěžejním právním předpisem upravujícím chod Dětského domova je zákon číslo 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. DD pečuje o děti a mládež od 3 do 18 let (výjimečně i starší, maximálně však do 26 - ti let). Zajišťuje dětem sociální, výchovnou a hmotnou péči. Zpravidla jsou zde umisťovány děti s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje. Jedná se většinou o děti bez dostatečné rodičovské péče a výjimečně o částečné či úplné sirotky. Někteří z nich se od nás dostanou do pěstounské péče nebo jsou adoptováni. Podmínky, ze kterých k nám děti přicházejí, jsou mnohým z nás nepochopitelné. Jejich zážitky je provází celý život a mnohé z nich nenávratně poznamenaly. Snažíme se o vytvoření prostředí, které simuluje rodinu v maximální míře. Díky spolupráci s nadacemi a o.p.s. z různých částí republiky napomáháme dětem, které brzy opustí Dětský domov ke snadnější socializaci, nalezení zaměstnání a celkové motivaci k samostatnosti.
         
Dětský Domov Jeseník a Školní jídelna Jeseník se nachází pod kolonádou Priessnitzových lázní, čtyři kilometry od centra města Jeseníku. Budova DD je v kopci pod lesem na jihozápadní straně. Stojí samostatně ve slepé ulici sto metrů od hlavního tahu do centra. V areálu DD je asfaltová plocha s basketbalovým košem a menší fotbalové hřiště s travnatým povrchem. Do sportovního vybavení našeho DD spadají – kola, koloběžky, skateboardy, tříkolky, in-line brusle, lyže, boby, brusle, míče pro všechny činnosti, florbalové náčiní atd.
Ze 14 vychovatelů jsou v našem zařízení zaměstnáni 2 muži a 12 žen. Máme zde herního specialistu, specialistu na EVVO a metodika prevence. Všichni vychovatelé se snaží o co největší celkový rozvoj dítěte ve všech směrech. Mužský prvek hraje svou roli v rodinných skupinách zcela bez pochyb. Do našeho DD jsou umístěny děti bezproblémové, se sníženými rozumovými schopnostmi, se specifickými poruchami učení i chování
 
 
 
 
3.    Aktuální situace, hodnocení MPP 2019/2020, zdůvodnění potřeby MPP 2019/2020
 
Situace na našem domově se ve školním roce 2019/2020 výrazně zlepšila. Celkově již neevidujeme téměř žádné utěky. Co se týče užívání návykových látek tak jsou pouze sporadické, avšak stále je potřeba toto neustále monitorovat a provádět náhodné testování a měření. Bohužel se nám nedaří snížit počtu kuřáků a to zejména ani ve věku méně než 15let. Aktuálně se vyrazně zvýšil vandalismus dětí a to zejména v prostorách DD. Z důvodu časté distanční výuky a celkové jarní izolaci, kdy byl omezen volný pohyb, se zvýšila u dětí nezvozita a agrese v sobě navzájem. Časté nadávky mezi sebou. Situaci jsme řešily pohovorem a výchovným opatřením.
 
Akce konané ve školním roce 2019/2020
Turistický výlet Lesní bar - do samoobslužného baru jsme se vydali vlakem do Horní Lipové a dále pěší túrou do Lesního baru uprostřed lesa se spoustou občerstvení a pití a s vyhlídkou na panorama Jeseníků pomocí dalekohledu. Náročnou turistickou vycházkou se děti příjemně unavily a plné dojmů a zážitků se těšily domů.
Soutěž ve stolním fotbálku
Vodní tvrz - Lesy hrou- akce pořádaná Biskupstvím lesy.která zábavnou formou představila lesní společenství v celé jeho šíři. Děti se např. dozvěděly, v čem jsou stromy podobné lidem, o práci lesníka, kteří škůdci ničí naše lesy. Bylo připravené množství her a činnosti rozvíjející nejen kreativitu, ale i vztah k přírodě.
Městská knihovna V. Priessnitze - 6.9. bylo nově otevřeno Centrum společných aktivit, kde jsou nové prostory knihovny, hudební sál či projektová místnost.
Pohádkový les v Žulové - v sobotu se za pěkného počasí opět otevřely brány pohádkového lesa, kde děti vítal Krteček s kamarády. Při plnění úkolů je provázeli  Šmoulové, Maková panenka, Čerti v pekle, Bob a Bobek, Rumcajs s Mankou aj. Poslední zastávka byla Perníkova chaloupka s Ježibabou a se zaslouženou odměnou.
Dopis Ježíškovi - děti si malovaly svá vánoční přání.
Začni správně - tématické setkání proběhlo v botanické zahradě v Olomouci, kde mladí lidé zvládli bojovku, dešifrovali zprávy, naučili se propojit levou a pravou hemisféru a také metody, jak bojovat se stresem.
Návštěva fotografického studia - děti se zajímaly jak vznikají fotky, byly zvídavé, poslouchaly a pozorovaly.
Zlatorudné mlýny ve Zlatých Horách - navštívili jsme středověký hornický skanzen na řece Olešnici u Zlatých Hor v místě zvaném Údolí ztracených štol. Prohlídli jsme si dobové zlatorudné mlýny, pověděli něco o rýžování zlata, využili jsme hřiště s lanovými prolézačkami a houpačkou a po modré značce jsme došli na autobusovou zástavku do Dolního Údolí a přes Rejvíz autobusem do Jeseníku. Výlet se vydařil, počasí nám přálo.
Pouštění draků – DRAKIÁDA
Výlet na kolech do okolí - 3 chlapci s tetou podnikli cyklovýlet. Přes Pomezí do Lipové, kolem Bobrovníku a dále po cyklostezce až do centra města, posilnit se a zpět do domova do kopce vytlačit kolo. Náročný výlet, ale všichni spokojeni.
Hry na hřišti s dětmi z DD Radkov - děti se vzájemně poznávaly při míčových hrách na našem hřišti.
Noční výlet za pohádkou v České Vsi
Výrobky na vánoční trhy - andílci, pletené náramky
Dýňové slavnosti v areálu ZŠ Průchodní - akce SVČ Duha
Hubertova jízda v Horních Heřmanicích- koňské závody
Střelba ze vzduchovky - při této činnosti si děti porovnávaly  jakou má kdo přesnou mušku a kdo měl nejvyšší počet nastřílených bodů. Zábavná sportovní činnost měla úspěch!
Hasičské cvičení - po domluvě s HZS Jeseník proběhlo na našem domově praktické prověřovací cvičení - pohyb v zakouřeném prostředí (byl použit vyvíječ diskotékového kouře), vyhledávání a vynesení osob, lokalizace požáru. Cvičení proběhlo v podmínkách, simulující reálné podmínky při zásahu a splnilo svůj účel. Se zásahem a jeho organizací byli všichni spokojeni.
Projekt Jsem LASKAVEC - je celostátní akce, kterou pořádá Nadace K. Janečka. Děti měly možnost zjistit jaké to je, když druhým udělají radost malou laskavostí nebo dobrým skutkem.Tentokrát jsme navštívili Ranč v Kolnovicích, seznámili se s prostředím farmy a koňmi, s péči o ně, předali jsme jim nasušené pečivo a spoustu mrkve, které děti z kapesného zakoupily. Jízda na koních byla příjemnou odměnou. 
Akce v Olomouci - nejhodnější děti měly možnost využít štědrosti fotbalového reprezenta Petra Ševčíka - hráče klubu SK Slavia Praha a užít si po celý den sportovní a zábavné akce a občerstvení dle chuti v Olomouci.  Aguapark, Laser aréna, Ruské kolo - vánoční vyhlídkový kolotoč, plavba po řece Moravě, McDonalďs. Dětem se zábava líbila, byly nadšené a spokojené. Velké díky....
Vánoční dílny ve SVČ Duha - děti si za asistence čerta vyráběly dárkové kabelky, svícny, přání a ozdoby. Ochutnávaly cukroví, poslouchaly a zpívaly koledy , prostě se naladily vánoční atmosférou....
Mikuláš na Masarykově náměstí v Jeseníku - již tradičně jsme všichni vyhlíželi na náměstí anděla s Mikulášem, zaposlouchali se do koled a čekali na rozsvícení vánočního stromu.
Návštěva skautů ze Zlatých Hor - proběhlo milé setkání se skautkami ze Zlatých Hor, které připravily pro naše děti sportovní soutěže a hledání pokladu s plněním úkolů v lázních. Na závěr se děti zajímaly o činnost skautského oddílu, zahrnovaly je všetečnými otázkami a spořádaly sladký poklad.
Tango-Daruj hračku - podnikli jsme dlouhou cestu do Havlíčkova Brodu pro splněné dárky. Program byl krásný, hlavně vystoupení s čerty mělo velký úspěch.
Vánoční besídka s předáváním dárků - slavnostní večeře, předávání dárků, poslech koled a ochutnávání cukroví proběhlo v příjemné vánoční atmosféře.
ZLATÁ NEDĚLE na náměstí v Jeseníku - spoustu stánků s občerstvením, vánoční punč a sváteční polévka podávaná starostkou Jeseníku.
Kluziště v lázních - sportovní areál za Priessnitzovým sanatoriem je hojně navštěvován, pokud nám přeje počasí. Všechny děti bruslit zvládají, jsou přitom veselé, kamarádské a vždy se těší na horký čaj z bufetu.
Vernisáž malovaných obrázků ,,Když tatínek a maminka nemůžou" v projektu Náhradní rodina. Děti, které se zapojily do malování, měly možnost shlédnout celou výstavu obrázků, hodnotily a ochutnávaly nabízené dobroty.
Školní projekt - zahrnuje tzv. PUTOVNÍ KUFŘÍK, ve kterém je kniha, kterou by mělo dítě přečíst a poté nakreslit nebo vyrobit obrázek a poslat dalšímu.....a  výsledek stál za to!
Vědomostní soutěž - je oblíbenou zábavou mladších dětí. Měří své schopnosti ze všeobecných znalostí, jsou dychtivé po vědění a nadšené z úspěchů. Po vyhodnocení se radují z odměny.
2. Mikulovický 24H NON-STOP FUTSAL - náročná akce pro děti všech věkových kategorií. Hrát se začalo v pátek 21.2. 2020 ve 14:00 hodin a končilo v sobotu 22.2. 2020 ve 14:00 hodin. Hráči byli rozděleni do 2 týmů - červení a modří, v týmu bylo 5 družstev, střídající se ve hře  po 15 - 20 minutách a cca 60 minut volno (v noci dle vlastních sil). Naše děti byly v týmu modrých a vybojovaly si 1. místo. Získaly poukaz v hodnotě 4 000,- Kč na letní tábor. Náročné, ale s dobrým koncem a příští rok opět..........
Protidrogový vlak - v Jeseníku na vlakovém nádraží jsme se podívali s dětmi do protidrogového vlaku - velice zajímavé a edukativní. V šesti vagónech se čtyřmi kinosály a osmi interaktivními místnostmi sledovali skutečný příběh mladého muže závislého na drogách. Skvělý projekt protidrogové prevence!
Dopravní soutěž - měla velký úspěch u všech dětí. Soutěž probíhala ve třech discipínách - jízda zručnosti, zdravověda a test pravidel silničního provozu. Jezdilo se na kolech i koloběžkách a nejvíce je bavilo jezdit slalom, převézt kelímek s vodou ze stolu na stůl a jízda mezi dvěma překážkami. Všichni byli odměněni nanukovým pohárem s ovocem.
Ukliďme Česko - této celonárodní soutěže se pravidelně zúčastňujeme, proto i letos jsme společně s dětmi naplánovali akci v rámci domova - srovnání hřiště, vyhrabání a odvoz nepořádku. Každý přiložil ruku k dílu a s výsledkem byli všichni spokojeni.
Třešňová alej - děti  se vydaly kousek za domov do aleje třešní, kde se podílely na výsadbě  stromů. V průběhu roku o ně pečují tak, že je okopou, zalijí a pokochají se krásnou okolní přírodou.
Vědomostní soutěž - znalosti z domácího učení jsme prověřili zábavnou formou. V mladší kategorii soutěžilo 9 dětí. Jako rozcvičku si děti zapřemýšlely u sudoku do 4, skládaly slova, určovaly synonyma, poznávaly zvířata, doplňovaly tajenky. S nejvíce body uspěl chlapec, ale všichni byli odměněni za snaživost a soutěživost a chuť si rozvíjet všeobecné znalosti.
EVVO - beseda na téma - zvíře, které obdivuji. Děti měly za úkol si dopředu připravit krátké povídání o oblíbeném zvířátku - výskyt, popis, zvláštnosti ap., sdělovaly si různé zážitky  a namalovaly obrázky, které se všem moc povedly.
Návštěva motorkářů z H.O.G. Ostrava Chapter - se uskutečnila za účelem dovézt našemu domovu dezinfekci a děti se seznámily s lidmi, které spojuje vztah k motorkám, potěšení z jízdy a volnosti. Vybrané děti také měly možnost se svézt a pokochat se nádhernými stroji. Na závěr byly obdarovány spoustou pamlsků. Krásné slunečné odpoledne a spousta zážitků !!
Hudební soutěž SuperStar - děti se nám postaraly o skvělé zábavné odpoledne, které si zcela samy naplánovaly. Určily si porotu, moderátora, učinkující se předvedli nejen ve zpěvu, ale i v tanci. Diváci fandili, povzbuzovali, vše bylo pěkné a úsměvné. Dívenka s překrásným hlasem si právem odnesla první cenu.
Soutěž ,,Všímám si svého okolí" - spočívala v tom, že byly vystaveny fotografie /celkem 12/ některých detailů ze společných prostor dětí, které měly za úkol najít, kde bylo fotografováno a oznámit nález vychovateli. Hra velmi zaujala, všichni se snažili co nejrychleji rozpoznat detaily, aby co nejrychleji předali  informaci a zajistili si tak šanci na hlavní výhru - šlehačkový dort. Soutěž trvala 12 dnů a hodnotila se všechna umístění.
Soutěž v souvislosti s finanční gramotností - děti byly nadšené z této soutěže. Odhadovaly ceny zakoupených potravin a pak si z nich samy připravily jídlo - obložený chlebíček.
Turistická vycházka na Boží horu - vláčkem jsme přijeli do Žulové a po modré značce kolem kostela sv. Josefa k Vidnavce, odkud začalo stoupání po úzké silničce, která přecházela v lesní cestu až na samý vrchol. Nádherný výhled z lavičky, kde jsme si všichni odpočinuli a zpět křížovou cestou do Žulové a vláčkem domů. Dětem se tento výlet náramně líbil !!
Vlastivědné muzeum Jesenicka - výstava POLICIE VEŘEJNOSTI - děti se seznámily se skutečnou prací policistů, nakoukly do policejní cely, seznámily se s policejní technikou, s historii policie na Jesenicku a další....
Holba běh na Šerák - MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V BĚHU DO VRCHU VČETNĚ ZÁVODU PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST - naše děti se tentokrát předvedly v běhu a z každé věkové kategorie obsadily stupně vítězů. Kromě výher získaly pro náš domov i společný dar - dvě cestovní tašky. 
Den s Korunkou v Termálech Losiny - organizace Korunka přichystala odpoledne plné zábavy, zážitků, her, zpěvu, cvičení a kouzel. Akci moderovala Eva Decastelo, zazpívala Jitka Boho, jako host byl šéfkuchař Přemek Forejt a nechyběl i kouzelník. Děti míchaly drinky, užily si hry o ceny s partnerem odpoledne firmou Coqui a koupaly se v termální vodě.
Brigáda u Polikliniky - děti pomáhaly očistit živý plot od plevele u jesenické polikliniky. Za svou ochotu, přístup a pracovní nasazení byly pochváleny a nejen námi......
 
 
 
 
CÍLE MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU:
Hlavní cílem je podpora preventivního působení v oblasti problémů se záškoláctvím, chováním v dopravě, pozdními návraty ze školy, útěky, školní šikanování, kyberšikana, krádeže, tabák, krizové situace spojené s násilím, sebepoškozování, rizikové sexuální chování a experimentováním s návykovými látkami .
 
 
 DLOUHODOBÉ CÍLE:
- Zvýšení právního vědomí dětí
- věnovat zvýšenou pozornost prevenci kouření, alkoholu, drog a jejich účinků na lidský organismus
- rizika web. stránky Facebook – vést k anonymitě, slušnému virtuálnímu vystupování, pracovat na pravidlech v užívání internetu
 
 
 
KRÁTKODOBÉ CÍLE:
- důsledně kontrolovat včasný návrat ze samostatných vycházek
- pomocí testů zjistit, jak děti vnímají a chápou vnitřní řád DD
- omezit vulgární vyjadřování mezi dětmi.
- naučit děti správnému a slušnému chování k sobě samým i k ostatním, např. zdravení
- vést k finanční gramotnosti – umět vyplnit složenky, umět vyřídit potřebné sociální dávky, naučit hospodařit s měsíčním kapesným
- snížení počtu kuřáků v zařízení
- Snížení četnosti projevů vandalismu
 
 
 
 
 
Seznam akcí plánovaných na školní rok 2020/2021
 
ZÁŘÍ, ŘÍJEN- výlet do Speleologické jeskyně Zlaté Hory, Sportovní odpoledne Žulová, dýňové slavnosti na náměstí v Jeseniku, návštěva knihovny
LISTOPAD, PROSINEC- dopis Ježíškovi, pečení vánočního cukroví,Drakiáda,
LEDEN, ÚNOR- návštěva kina,celodomovská akce- výstavba Grónského městečka (iglú)
BŘEZEN, DUBEN- exkurze do výchovného ústavu Žulová, projekt JSEM LASKAVEC,
KVĚTEN, ČERVEN- oslava dne dětí-výlet do Zoo-faunapark Lipová lázně,ukončení školního roku, cyklovýlet do kempu Bobrovník,
ČERVENEC, SRPEN- pobyty dětí na táborech a ozdravných pobytech, návštěva koupaliště v Jeseníku
 
 
 
 
V celoročním plánu DDM je naznačeno konkrétní preventivní působení školského
zařízení na účastníky zájmového vzdělávání v těchto oblastech:
- systematicky rozvíjíme dovednosti, které vedou k osvojení zdravého životního stylu a zdravotní prevence
- zvyšujeme u dětí schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu, zátěžovým situacím
(včetně odmítání alkoholu, drog, nikotinu, nevhodných způsobů chování)
- rozvíjíme mravní a estetické cítění
- vytváříme u dětí kladné vazby při kolektivním sportování
- děti jsou upozorňovány na rizikové používání Internetu, aktuálně Facebooku, vedeme k ochraně svých osobních údajů
 
 
 
 
 
 
Kontakt a spolupráce s ostatními organizacemi
- policie ČR
- městská policie Jeseník
- PPP Jeseník
- vzdělávací instituce (mateřské školky, základní školy,…)
- DDL MUDr. Irena Hojgrová
-DDL MUDr. Eva Navrátilová
 
 
Závěrem
 
Za vytvoření a realizaci MPP zodpovídá metodik prevence. S MPP budou seznámeni zaměstnanci a všichni pedagogové DD. Metodik prevence jej na konci školního roku vyhodnotí a v případě nutnosti upraví a doplní. Na plnění cílů se podílí společně s vychovateli.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Jeseníku dne 1. 9. 2020                                                                          Metodik prevence
Program proti šikanování
 
Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Dětského domova Jeseník a Školní jídelny pro rok 2015/2016. Za tvorbu a realizaci tohoto programu odpovídá vychovatel – metodik prevence. V rámci programu proti šikanování je zahrnut i „Krizový plán pro řešení šikany“ a to v případě, kdy dojde k odhalení šikany v našem zařízení. V „Krizovém plánu pro řešení šikany“ je rozepsáno, jak vychovatelé a další pracovníci mají postupovat. Při tvorbě programu proti šikanování vycházíme z Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol
a školských zařízení č. j.24 246/2008-6 a dále z dostupných zdrojů od Michala Koláře, který publikuje o šikaně a prevenci šikany a další legislativy s tímto jevem spojené.
         
Práva dětí
 
Při práci s dětmi nesmíme zapomínat, že i děti mají svá práva, ale také povinnosti. Práva dětí vychází z Úmluvy o právech dítěte OSN z 20. 11. 1989. V této úmluvě jsou ustanovena následující práva:
 
§ Dítě nesmí být diskriminováno podle barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, sociálního původu nebo tělesné či psychické nezpůsobilosti.
§ Dítě nesmí být diskriminováno na základě postavení, názorů či přesvědčení rodičů nebo zákonných zástupců.
§ Dítě má právo svobodně se vyjadřovat ke všem věcem, které se ho týkají.
§ A mnoho dalších. Viz. Úmluva o právech dítěte OSN (1989)
 
Při tvoření programu proti šikanování je třeba seznámit se s pojmem šikana, a co tento pojem obnáší. Je důležité, aby vychovatelé v našem zařízení věděli, co je šikana a co je jen škádlení. A dokázali tak rozpoznat, kdy se již jedná o šikanu a zakročit.
          O šikaně mluvíme tehdy, když jeden jedinec či celá skupina úmyslně a opakovaně ubližuje druhým, slabším členům skupiny, kteří nejsou schopni se bránit. Může se jednat jak o fyzické, tak i o psychické ubližování. Jsou známy i případy, kdy se šikana projevovala jako sexuální obtěžování. Je třeba být vnímavý a věnovat pozornost všem změnám v kolektivu a vnímat varovné signály.


 
Rozdíl mezi škádlením a šikanou
 
§ ŠIKANA
o   V případě, kdy se člověk brání nebo opětuje útok na agresora. V tuto chvíli se jednání agresora stupňuje.
o   V případě šikany se člověk bojí a převládají u něj pocity strachu. Může určitou dobou pociťovat, že je naštvaný, ale pocity strachu a studu u něj převládají.
o   V případě šikany, když agresorům dáme najevo, že už toto chování opravdu není přijatelné, tak se agrese a útoky začínají ještě více stupňovat.
o   Šikana má jediný cíl a to trápit oběť.
 
§ ŠKÁDLENÍ
o   Člověk má možnost se bránit a chování i opětovat.
o   V případě škádlení člověk prožívá pocit lehkého naštvání, ale baví se u toho.
o   Ve chvíli, kdy škádlení překročilo už určitou mez, to aktérovi dáme jasně najevo a škádlení končí.
o   Cílem škádlení je pobavit obě strany.
 
Trestní odpovědnost
          Nutností je, aby si všichni pracovníci v našem zařízení byli vědomi skutečnosti, že jakožto školské zařízení máme ze zákona povinnost zajistit dětem bezpečnost a chránit jejich zdraví během všech aktivit v souladu s ustanovením §29 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Dále jako školské zařízení musíme předcházet vzniku sociálně patologických jevů a zaměřit se na prevenci výše zmíněných jevů. Každý vychovatel či pracovník, který při své práci odhalí projevy šikany, avšak nepřijme žádná opatření vycházející z Krizového plánu pro řešení šikany, je za své chování trestně odpovědný a může proti němu být vedeno trestní stíhání ve věci přestupku či přečinu, kterého se dopustil. Nejčastěji se jedná o tyto přestupky a přečiny – nepřekažení trestného činu, nadržování, schvalování trestného činu nebo účast při trestném činu.


 
Znaky šikany
 • Dítě je často samo, ostatní o něj nejeví zájem, nehraje si v kolektivu, nemá kamarády
 • Vyhledává blízkost vychovatelů
 • Mezi jeho nejčastější projevy chování patří smutné nálady, často mívá sklon k pláči a působí nešťastně.
 • Mohou se projevit zdravotní potíže, které jsou spojeny s psychosomatickými obtížemi. I na tohle musíme brát zřetel.
 • Nadávky, ponižování, posměšky - > rozlišovat škádlení vs. šikana.
 • Nátlak na oběť ve věci páchání trestných činů nebo alespoň spoluúčasti na trestných činech.
 
 
Krizový plán pro řešení šikany
 
Bezpečné vyšetření šikany vychází z odhadu stadia a formy šikanování, přičemž naši vychovatelé jsou proškoleni v tom, jaké projevy a změny v chování mají u dětí pozorovat. Každý projev, který se jeví, jako počáteční projev šikany je třeba neprodleně řešit. V případě, že vychovatel o šikaně ví, ale neřeší ji, tak se dopouští dle trestního zákoníku přestupku či přečinu a může proti němu být vedeno trestní stíhání. Proto musí mít všichni na paměti, že všechen personál, který pracuje v našem domově s dětmi, tak každý z nás je trestně odpovědný.
          V případě odhalení šikany v našem zařízení jsou vychovatelé proškoleni a postupují dle Krizového plánu pro řešení šikany a neprodleně nahlásí výskyt šikany vychovateli – metodikovi prevence a společně se domluví na dalším postupu, jak se tato situace bude dále řešit.
          Šikana existuje ve dvou formách, kdy se jedná o počáteční šikanu a pokročilou šikanu. Pro obě formy jsou vypracovány dva krizové plány pro řešení šikany a musí se postupovat dle formy šikany. Nelze aplikovat krizový plán pro jednu formu šikany pro formu jinou. Dle Michala Koláře jsme si zpracovali Krizový plán pro řešení šikany, který jsme si upravili pro naše podmínky školského zařízení – Dětský domov Jeseník.


 
Krizový plán pro řešení šikany Dětský domov Jeseník
 
Základní scénář pro počáteční šikanu s běžnou formou
 
V případě počáteční šikany se jedná o situace, které jsme schopni vyřešit v rámci DD Jeseník a nemusíme žádat o pomoc další specializovaná pracoviště. Nejčastěji se jedná o různé hádky mezi dětmi či fyzické a psychické napadení.
 
 • Odhad závažnosti šikany ve skupině a stanovení formy šikany
 • Rozhovor s informátory a oběťmi
 • Nalezení vhodných svědků
 • Individuální rozhovory se svědky
 • Ochrana oběti
 • Předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovorů:
  • Rozhovor s oběťmi a agresory (směřující k metodě usmíření)
  • Rozhovor s agresory (směřující k metodě vnějšího nátlaku)
 • Realizace vhodné metody
 • Komunitní setkání všech dětí z dětského domova, kde se oznámí potrestání agresorů
 • Práce se skupinou (kmenoví vychovatelé – každý pracuje se svou skupinou)
 
 
Základní krizový scénáře pro pokročilou šikanu
 
V případě řešení pokročilé šikany se jedná o šikanu, kdy dochází k naplněné skutkové podstaty trestného činu (provinění)nebo se jedná o podezření na tento trestný čin. Školské zařízení – v našem případě se jedná o dětský domov – není schopno tuto situaci vyřešit samo. A v této chvíli je nutnost kontaktovat a spolupracovat s dalšími specializovanými pracovišti a v neposlední řadě i s PČR. Nejčastěji se jedná o kyberšikanu, sexuální násilí či výbuch agrese.
 
 • Zpracovat šok a zachránit oběť
 • Zabezpečit agresory a svědky
 • Dostat oběť do bezpečí
 • Domluvit se s ostatními vychovateli na dalším postupu při řešení šikany a kontaktovat vychovatele – metodika prevence.
 • Informovat rodiče oběti i agresora, kontaktovat PČR a další specializovaná pracoviště
 • Pracovat se skupinou na odstranění šikany – pracovník ze SVP, PPP atd.
 
 
 
 
 
Ve všech případech výskytu šikany o těchto skutečnostech musí být informován vychovatel – metodik prevence, který si vede patřičnou dokumentaci výše zmíněných jevů. A na základě těchto skutečností, může stanovit další postup a zařadit v průběhu roku do MPP další opatření.


 
Přílohy
Příloha č. 1
 
Stádia šikanování
 
          „První stádium se v podstatě odehrává v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený nebo nevlivný, na jehož úkor je prima dělat si „legrácky“. Pak to ale jde dál, skupina si najde jakéhosi otloukánka. Třetí stádium už je klíčové. Vydělí se jádro útočníků a systematicky začne šikanovat nejvhodnější oběti. Do této chvíle lze věci jasně řešit. Následně ale dojde k bodu zlomu, kdy se šikanování stane nepsaným zákonem i pro opravdu slušné děti a celá skupina se stává krutou. V pátém stadiu – totalitě – se stane šikanování skupinovým programem.“
                                                                                                  Michal Kolář
 
 • První stádium – zrod ostrakismu
Šikanování vzniká nenápadně v běžném prostředí, kde se děti vyskytují. V jakékoli skupině se dříve nebo později objeví jedinec, který není oblíbený a ten může být po určité době objektem šikany. Ostrakismus je pojem, kdy se jedná o mírné, ve většině případů psychické formy násilí, kdy se člen, který je na okraji skupiny cítí být odmítán. Ostatní členové to vycítí a aktivně jej pomlouvají a dělají mu různé rádoby vtípky, avšak oběť to jako vtípky nevnímá.
 
 
 • Druhé stádium – fyzická agrese a přitvrzování manipulace
V krizových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí a nervozita z určitých důvodů, začínají tito ostrakizováni žáci sloužit ke zmírnění pocitů agrese útočníků. Agresoři si na obětech kompenzují nepříjemné pocity například z těžké písemné práce, konflikt doma s rodiči či ve škole s učitelem. V tomto stadiu dochází k přitvrzování agrese a začíná se objevovat fyzická agrese.
 
 • Třetí stádium – (klíčový moment) vytvoření jádra
Třetí stádium se nazývá klíčovým momentem proto, že v tomto stadiu jsme ještě schopni šikanu zastavit jako učitelé či vychovatelé sami. V tomto stádiu spolu agresoři začínají spolupracovat systematicky a k šikaně si vybírají nejvhodnější oběti. Ze začátku jde o žáky, kteří byli dříve ostrakizováni a patří tedy ve skupině k těm slabým, kteří se nedokáží bránit.
 
 • Čtvrté stádium - Většina přijímá normy agresorů
V této chvíli jsou normy agresorů přijaty a stávají se tak nepsaným pravidlem. Hlavním agresor získává na síle a málokdo se dokáže hlavnímu agresorovi postavit. Všichni jsou podřízení hlavnímu agresorovi, který si může říkat vůdce. Dokonce i mírní žáci tzv. šedé myšky se začínají chovat agresivně a krutě a také přistupují na hru agresora a jejich vnitřní pocity jsou libé.
 
 • Páté stádium – Totalita nebo – li dokonalá šikana
Páté stádium je konečné stádium šikany a nazýváme jej totalita. Násilí a agrese je považováno za normu, kterou se řídí celá skupina. Šikana je na programu dne a jak uvádí Kolář, tak dochází k „vykořisťování“. Skupina je rozdělena na dvě půlky. První jsou ti, co mají všechna práva no a potom je druhá půlka skupiny a to jsou ti, co nemají žádná práva.
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Partneři: Dětský domov Jeseník -